5.jpg
sdhlogo.png

Líbí se vám nový kabát naší hasičské zbrojnice?

Ano, líbí. (23 | 82%)
Nelíbí. (5 | 18%)

Užitečné odkazySDH v Dobré Vodě byl založen 8.9.1896 správcem zdejší školy Janem Badalíkem. Ještě v tomtéž roce byla pro potřeby sboru zakoupena ruční čtyřkolová stříkačka. V roce 1897 bylo postaveno hasičské skladiště, ke kterému byla v roce 1909 přistavěna věž na sušení hadic.
V roce 1902 měl sbor 23 činných členů a jednoho člena přispívajícího. V roce 1931 zasahoval sbor u 3 požárů v obci. Hasiči se účastnili i kulturního života. V roce 1935 sehráli divadlo vedle ochotníků za Spolku venkovské omladiny a vedle ochotníků z Republikánského dorostu. Pořádali také ples a masopustní zábavu.

V roce 1938 byla ve sboru ustavena samaritánská četa (2 muži + 1 žena). V tomto roce přispěla obec částkou 27 000 Kč z dlouhodobé výpůjčky na 40 let splatnosti při 3% ročním úroku na zakoupení motorové stříkačky. Stříkačka byla posvěcena dne 29.5.1939 křižanovským farářem P.Alfonsem Fibichem. Čestnou stráž při obřadu stáli Stanislav Michal a Walter Plehsberger a kmotrou byla paní Alice Tauberová roz.hraběnka Mitrovská. Sbor měl v tomto roce 24 členů a pořídil si nové vycházkové uniformy.

11.8.1946 byla uspořádána oslava padesátiletého trvání sboru. Dopoledne byla sloužena P. Alfonsem Fibichem v kapli mše svatá, odpoledne bylo poplachové cvičení, projevy a pak zábava, na které spolek Omladina předvedl oravskou besedu.

V roce 1957 byl sbor rozšířen o 4 děvčata a 6 dorostenců.

V roce 1960 bylo sboru přiděleno auto, které umístili v hasičské zbrojnici místo stříkačky z roku 1896.

V roce 1965 byla opravena hasičská zbrojnice.

V roce 1969 měl sbor 29 členů a byl nazýván místní organizací svazu požární ochrany.

V roce 1974 byla pořízena nová motorová stříkačka, sbor se podílel na prevenci 1 zemědělského závodu a 99 domů v obci.. Požárníci chodili na brigády, sbírali železný šrot v obci a získali 2 čestné dárce krve.

V roce 1982 byla důkladně opravena zbrojnice. Byly odizolovány zdi a provedena nová fasáda.

V roce 1985 zasahoval sbor při hašení lesního požáru v trati „Na Špimberku" společně s požárním sborem z Křižanova a Velkého Meziříčí..

4. srpna 1996 byly uspořádány oslavy 100 let trvání sboru. Po mši byla posvěcena nová stříkačka PS12 a poté šel průvod do kulturního domu na slavnostní oběd a výroční valnou hromadu. V tomto roce měl sbor 45 členů. Medaili za zásluhy převzal bratr Walter Plehsberger. Poté byla uspořádána soutěž v požárním útoku a večer v kulturním domě taneční zábava.

V roce 2000 byla provedena oprava hasičské zbrojnice a sbor zasahoval u lesního požáru mezi rybníky „Na Hádce" a u požáru železničního spodku v Šébni.

V roce 2006 byl při SDH ustanoven kolektiv mladých hasičů a do sboru vstoupilo po delší době také 10 žen. Mladí hasiči se s elánem sobě vlastním pod vedením br. Milana Žejška začali připravovat na účast v hasičských soutěžích a vzdělávat se v oblasti požární ochrany.

V tomto roce proběhly také oslavy 110 let trvání sboru. V sobotu 1.7.2006 byla v kulturním domě výroční valná hromada a večer od 20:00 hodin taneční zábava se skupinou ARBOK na místním výletišti. V neděli 2.7.2008 byla v 9:00 hodin v kapli sv.Cyrila a Metoděje v Dobré Vodě mše svatá a od 11:00 hodin proběhla soutěž v požárním útoku.

V roce 2008 byl na náš sbor převeden automobil Avia DA-12 a motorová stříkačka PS-12 z SDH Velká Bíteš.

Protože jsme od tohoto okamžiku měli k dispozici již 2 stříkačky PS-12 bylo možno na začátku roku 2009, za finanční podpory obce Dobrá Voda (cca 80 000 Kč), zadat úpravu jedné PS-12 na soutěžní speciál s vyšším výkonem.

V roce 2010 byla obecním zastupitelstvem odsouhlasena přístavba garáže k hasičské zbrojnici a zadáno vyhotovení projektové dokumentace, na jejíž základě úspěšně proběhlo řízení o stavebním povolení, firmou Stylstav byla vybudována základová deska pro tuto přístavbu a nakoupen stavební materiál pro hrubou stavbu.

Zednické práce byly provedeny svépomocí na jaře 2011.
V roce 2014 byla nahozena nová fasáda na hasičku a přiléhající garáž.

Družstva mladých hasičů, se pravidelně účastní hasičských soutěží jak v blízkém, tak i vzdálenějším okolí Dobré Vody.

Mladí hasiči dosahují na soutěžích výborných výsledků a jsou velkým příslibem pro fungování a rozvoj sboru v budoucnosti.

V současné době je ve sboru 83 členů, 21 do 18 let a 62 členů nad osmnáct.

Poslední změny:

________________
Náměty a připomínky zasílejte na hasicidv@7x.cz
©2016 migilko
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one